Bronnen van de euritmie

Inmiddels ruim 100 jaar geleden werd door Rudolf Steiner (1881‐1925) een geheel nieuwe bewegings-­ en danskunst tot ontwikkeling gebracht: de Euritmie. Euritmie wordt sedertdien door een toenemend aantal mensen op alle continenten van de wereld beoefend en op tal van gebieden tot werkzaamheid gebracht; in de therapie, de pedagogie, de sociaalpedagogie en de kunsten.

In confrontatie met het materialistische mensbeeld zichzelf kunnen denken én ervaren als een wezen dat bestaat uit lichaam, ziel en geest, dient zich aan als een van de centrale opgaven van de huidige tijd.

Tal van maatschappelijke ontwikkelingen wijzen erop dat het van groot belang is om de betekenis en het potentieel van de euritmie voor ons menszijn steeds beter te leren begrijpen.

Een markant gegeven dat in dit verband tot verdieping oproept, is het maatschappelijke debat over het vinden van een juiste verhouding tot de in de komende decennia te verwachten verdere integratie van mens en machine.

‘Bronnen van de euritmie’ wil inzicht verschaffen in de mens als een wezen dat zich door en in de euritmie op een vrij scheppende wijze kan verbinden met de krachten van het Woord zoals deze zowel aan hemzelf als aan de wereld ten grondslag liggen.

In deze zin kunnen Werner Barfods onderzoeksresultaten op het gebied van de euritmie uitnodigen tot een vruchtbare plaatsbepaling, zelfkennis en zelfbestemming van de mens als Ik-begaafd geestzielewezen.

Werner Barfod gaf 30 jaar lang leiding aan de Academie voor Euritmie in Den Haag (1969-1999) en het Nederlands Euritmie Ensemble (1972-1997). Tevens was Barfod coördinator van de Sektion für Redende und Musizierende Künste van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap aan het Goetheanum in Dornach, Zwitserland. (2000-2008). Sedertdien geeft hij cursussen en masterclasses in geheel Europa.

De uitgave van Bronnen van de euritmie komt tot stand met financiële ondersteuning van:

Bronnen van de euritmie is een in linnen gebonden boek. De band telt 1392 pagina’s dundruk en is voorzien van twee leeslinten.

BESTELLEN EN BETALEN VIA DEZE WEBSITE

Bronnen van de euritmie kan hier door u worden besteld en betaald met een betaalmiddel naar keuze. De kosten zijn € 69,50. Het boek wordt u op de dag volgend op de besteldatum kosteloos per post toegezonden.

DE BEZORGING

Het door u bestelde aantal exemplaren wordt binnen enkele dagen aan het door u opgegeven adres geleverd. Zodra het boek naar u onderweg is, wordt u daarvan per mail op de hoogte gesteld.

Uw bestelling zal worden bezorgd door PostNL De omvang van het boek brengt met zich mee dat het vrijwel zeker niet in de brievenbus past.

Bij een ’niet thuis’ zal de bode een kaartje met een nieuwe afleveringsdatum achterlaten. U kunt die datum eventueel online aanpassen met behulp van de code die op het kaartje wordt aangegeven.

Is men ook bij de tweede levering niet aanwezig, dan ligt het boek gedurende een ruime periode voor u klaar bij een afhaalpunt van PostNl bij u in de buurt. Zowel afhaalpunt als periode vindt u op het kaartje vermeld.

BESTELLEN VIA DE BOEKHANDEL

U kunt Bronnen van de euritmie ook in de boekhandel kopen. Indien niet voorradig is, wordt het door de boekhandel besteld bij het Centraal Boekhuis in Culemborg en is levering doorgaans binnen een werkdag mogelijk.