KaBeiRoi

Welkom bij Uitgeverij KaBeiRoi!

Ondanks het feit dat de populariteit van de Duitse taal weer wat toeneemt hebben jonge mensen nog te vaak geen toegang tot het brede spectrum aan waardevolle boeken dat jaarlijks binnen dit taalgebied verschijnt. Uitgeverij KaBeiRoi wil bijdragen aan het veranderen van deze situatie door kleinere en grotere publicaties in Nederlandse vertaling aan te bieden.

Het gaat KaBeiRoi met name om non fictie waarbinnen de menselijke individualiteit en zijn ontwikkelingspotentieel als geestelijk wezen een centrale plaats inneemt.

KaBeiRoi zal auteurs aan het woord laten die dit potentieel aanspreken in dialoog met de in toenemende mate destructieve maatschappelijke en mondiale verhoudingen ten gevolge van een materialistisch georiënteerd mens- en wereldbeeld.

Scherpe en ideeënrijke waarnemers kortom, die over het vermogen beschikken om hun lezers in het licht van het algemeen menselijke, wakker te maken voor de vragen en opgaven die het huidige menszijn elke bewust levende wereldburger met grote indringendheid stelt.

Hoewel niet uitsluitend – zal daarbij het accent liggen op titels van auteurs die hun inspiratie vinden in de antroposofische geesteswetenschap van Rudolf Steiner (1861-1925).  

„Door het meebeleven van de eigenlijke betekenis van zijn tijd voelt men zich pas in de volle betekenis van het woord mens. In feite moet antroposofie toch niets anders zijn dan deze Sophia, dat wil zeggen deze inhoud van het bewustzijn, dit innerlijk beleefde dat de mens ten volste tot mens maakt. Niet ‘wijsheid omtrent de mens’ is de juiste interpretatie van het woord ‘antroposofie’, maar ‘het zich bewust zijn van zijn menszijn’; dat wil zeggen: omkering van de wilsrichting, inzichtelijke ervaring van wat bovenzinnelijk is, en het meeleven met het lot van de tijd moeten erop gericht zijn de ziel een bewustijnsoriëntatie, een Sophia te geven.“ 

| Rudolf Steiner, 13.02.23, in: Anthroposophische Gemeinschaftsbildung, p.76, [GA 257]

Uiteraard kan de fondsvorming van KaBeiRoi binnen dit brede palet aan mogelijkheden slechts stapje voor stapje tot stand komen. Onze uitgeverij en ook deze website bevinden zich nog in een allereerste opbouwfase.

Wilt u dat wij u berichten over elke nieuw te verschijnen titel, laat dat dan per mail graag aan ons weten. 

De eerste titel die wij binnenkort uitbrengen, is het boek Bronnen van de euritmie van Werner Barfod. Over inhoud en voorgeschiedenis informeert een kleine brochure die u hier kunt inzien.

U kunt Bronnen van de euritmie met behulp van onderstaand formulier bestellen met een korting van € 20,00. Deze aanbieding geldt tot het moment waarop het boek rond 7 april in de boekhandel verkrijgbaar zal zijn. Het boek wordt u bovendien kosteloos per post toegezonden.   

Bronnen van de euritmie verschijnt in een linnen gebonden uitgave voorzien van twee leeslinten en telt ruim 1300 pagina’s in dundruk.

Het bestelformulier biedt tevens de mogelijkheid Bronnen van de euritmie aan iemand cadeau te doen. De begunstigde krijgt op het aangegeven adres het boek toegezonden. De betreffende rekening ontvangt u naderhand van ons per mail.

Over de datum van toezending van de door u bestelde exemplaren wordt u in beide gevallen tijdig geïnformeerd.

De uitgave van Bronnen van de euritmie komt tot stand met financiële ondersteuning van: